BIOTECHNOLOGY INSTRUMENTS FOR RESEARCH & DIAGNOSTICS

(Thiết bị Công nghệ Sinh học cho Nghiên cứu và chẩn đoán)

-----------------------------------------------------------------

Hotline: 01289 777 888 -----0946 24 3883 ---- 0968 37 88 99


II PHÒNG THÍ NGHIỆM PHÂN TÍCH THỰC PHẨM
1 Máy sắc ký lỏng cao áp HPLC
Model: Ultimate 3000
Hãng: Thermo Scientific/ Dionex - Mỹ
Ứng dụng: Phân tích pesticides, herbicides, hormones tăng trưởng và các kháng sinh; phân tích amino acid, mono-, di-, tri-, oligo- và polysaccharides, các đường alcohol và đường amino, vitamin, thuốc trừ sâu…
2 Máy sắc ký ion
Model: ICS 2100
Hãng: Thermo Scientific/ Dionex - Mỹ
Phân tích anion, cation, xác định thành phần thực phẩm pesticides, herbicides, hormones tăng trưởng và các kháng sinh; phân tích amino acid, mono-, di-, tri-, oligo- và polysaccharides, các đường alcohol và đường amino; phân tích Nitrat, nitrit
3 Thiết bị phân tích thành phần thực phẩm hồng ngoại gần
Model: ZX-550
Hãng: Zeltex - Mỹ
Ứng dụng: Phân tích chất béo, đường, độ ẩm trong thực phẩm
4 Máy quang phổ hấp thụ nguyên tử
Model : Savant AA Sigma
Hãng sản xuất: GBC Scientific - Úc
Ứng dụng: phân tích kim loại nặng trong thực phẩm như Hg, As, Se, Sb, Bi, Sn, Te…
5 Lò nung
Model: KL09
Hãng; Therm Concept - Đức
Phá mẫu thực phẩm
6 Phân cực kế
Phân tích đường
7 Máy đo hoạt độ nước
Đo giá trị hoạt tính nước aw trong các loại thực phẩm
8 Máy đo màu thực phẩm
Model: MiniScan EZ
Hãng: HunterLab - Mỹ
Ứng dụng: So màu thực phẩm
9 Máy đo BOD
Hãng Lovibond - Đức
Đo nhu cầu oxi sinh hóa
10 Bộ chiết béo
Model SOX 414
Hãng sản xuất : Gerhardt-Đức
Ứng dụng: chiết chất béo
11 Cân sấy ẩm
Hãng: Sartorius - Đức
Ứng dụng: cân sấy ẩm thực phẩm
12 Máy cất đạm
Hãng sản xuất : Gerhardt-Đức
Ứng dụng: chưng cất đạm
13 Máy đồng hóa mẫu
Hãng: IKA - Đức
Ứng dụng: đồng hóa mẫu
14 Máy đo độ nhớt
Đo độ nhớt thực phẩm
15 Sàng rây thực phẩm
Hãng: Tyler - Mỹ
Sàng rây các loại thực phẩm
16 Máy cô quay chân không
Model: N-1200
Hãng: EYELA - Nhật Bản
Ứng dụng: cô mẫu chân không
17 Máy đo độ ngọt
Hãng: Schoot - Đức
Đo độ ngọt thực phẩm
18 Máy đo độ mặn
Hãng: Schoot - Đức
Đo độ mặn thực phẩm